LUMILOOP

Společnost LUMILOOP se specializuje na vývoj přístrojů používajících optiku na přenos dat a energie. Nosným produktem společnosti v současné době je sonda pro měření elektrického pole model LSProbe 1.2